Aan deze site wordt nog gewerkt, maar kijk gerust rond! Bestellingen zullen niet verwerkt worden. Bel voor vragen 0513-210111.

TL buis vervangen door LED TL (met of zonder starter)

Het vervangen van een TL buis door een LED TL buis is eenvoudig, ook wanneer je een armatuur hebt met een conventioneel voorschakelapparaat (VSA). Toch is voorzichtigheid geboden, lees daarom deze handleiding vóór installatie en ingebruikname.

TL buis vervangen door LED TL

Heb je twijfels of twee linkerhanden? Dan adviseren wij de installatie te laten uitvoeren door een erkend en gecertificeerd installateur!

Eerste stap: Achterhalen type armatuur

De eerste stap is te achterhalen welk type armatuur je hebt. Er zijn twee soorten:

  • Magnetische (inductieve) ballast (CVSA)
  • Elektronische ballast (EVSA/HF)

De eenvoudigste manier om te zien welk ballast in de armatuur aanwezig is na te gaan of de armatuur een starter heeft. Is er een starter aanwezig, dan is het een magnetische ballast.

Tweede stap: Elektriciteit uitschakelen

Schakel de elektriciteit uit voordat je begint met de installatiewerkzaamheden. Aanpassen van de bedrading is eenvoudig, maar moet bij twijfel altijd gedaan worden door een gecertificeerd persoon.

Magnetische ballast type

Er zijn 2 mogelijkheden:

Mogelijkheid 1:

Je hoeft alleen de huidige starter te vervangen door de meegeleverde dummy-starter.

Schematische weergave van magnetische ballast type waarbij de starter is vervangen door een dummy starter:

Schematische weergave van magnetische ballast type waarbij de starter is vervangen door een dummy starter (oude situatie)

Mogelijkheid 2:

Laat dit bij twijfel altijd door een elektricien uitvoeren!

  • Schakel eerst stroom uit,
  • open hiervoor de armatuur zodanig dat de ballast(en) bereikbaar is (zijn),
  • direct de L en N aansluiten op 1 kant in de armatuur,
  • indien een compensatiecondensator aanwezig is, moet deze afgekoppeld worden (cosΦ LEDTL = 0,97), sluit vervolgens de armatuur.

Schematische weergave van magnetische ballast type waarbij zowel starter als ballast verwijderd zijn:

Schematische weergave van magnetische ballast type waarbij de starter is vervangen door een dummy starter (nieuwe situatie)

Pas op: Sluit de stroom aan, op de juiste kant van de LED buis, waarop de L en N of input is aangeven

Elektronische ballast type:

Bij twijfel laten uitvoeren door een elektricien!

Verwijder of ontkoppel de elektronische ballast (zie verder op in deze handleiding).

Plaats de LED buis niet zonder de verwijdering of ontkoppeling van de elektronische ballast, dit om beschadiging van de LED buis te voorkomen.

Ontkoppelen:

  • open de armatuur zodanig dat de ballast(en) bereikbaar is (zijn),
  • koppel de HF ballast volledig los en herbekabel de armatuur zodat de netspanning aan 1 kant van de LEDTL aanwezig is, (direct L en N aansluiten aan 1 kant armatuur),
  • sluit de armatuur terug zoals oorspronkelijk.

Voorbeeld van een aangesloten elektronische ballast (enkel en dubbel):

Elektronische ballast 1 lamp

HF ballast ontkoppelen,
L samen met draad 1 en/of 2,
N samen met draad 3 en/of 4.

Elektronische ballast 2 lampe

HF ballast ontkoppelen,
L samen met draad 1,2,6 en 7,
N samen met draad 3,4 en 5.

Herbekabel zodat onderstaande situatie bereikt wordt (vermijd losse draden onder spanning!):

Elektronische ballast verwijderen

Derde stap: Juist plaatsen van de LED buis

Plaats de LED buis op de juiste manier in het armatuur. Op de LED buis staat aan 1 kant “input” of “L en N”, deze moet dus aan de kant van de stroom input in de armatuur geplaatst worden.

Schakel als laatste de elektriciteit weer aan en besparen maar!