Energie Investeringsaftrek

Laatst bijgewerkt: dinsdag 09 april 2019 14:11
Hits: 3626

Energie Investeringsaftrek

Via de Energie Investeringaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.
U kunt maar liefst 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.
De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen (dus niet voor particulieren, verenigingen of stichtingen).

Een aantal van onze producten (waaronder LED TL, LED Panelen en LED Downlights) staan op de Energielijst en voldoen aan de eisen die aan de Energielijst worden gesteld.

Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van de EIA neem dan contact ons op (Meilo Meindertsma: 06-15058758 of info(at)meipos.nl).

Voor de voorwaarden en meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Handige links:

Energielijst 2019

Financiële rekentool EIA/KIA

 

Op de site van RVO staat het volgende beschreven over LED verlichting:

 

LED-verlichting

Investeringen in LED-armaturen, licht regelapparatuur en in LED-buizen komen in aanmerking, zoals hieronder toegelicht en verder omschreven in de Energielijst. Alleen het meest energiezuinige systeem of methode wordt ondersteund door de EIA.

LED-armaturen

LED-armaturen waar de LED-chip of LED-module volledig is geïntegreerd in de armatuur, meldt u onder code 210506. Volgens deze code komen alleen LED-armaturen, anders dan met LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90 nog in aanmerking voor EIA. Alleen LED-armaturen toegepast in- of bij bestaande bedrijfsgebouwen komen in aanmerking.

Let op

Voor code 210506 is sprake van een aftopping. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1.000 lumen (door de LED-armatuur gegenereerde lichtstroom). Meldt u een investering voor LED-verlichting dan moet u het investeringsbedrag aftoppen op basis van de totale lichtstroom (lumen) van alle armaturen die aan de hiervoor genoemde eisen voldoen.

Een voorbeeld:

U investeert in 100 stuks LED panelen en 50 stuks LED downlights voor een totaal bedrag van € 11.750. Omdat armaturen worden afgetopt, moet u bekijken per armatuur welk bedrag in aanmerking komt.

Voor de LED panelen betaalde u € 75,00 per stuk, totaal € 7.500. De LED panelen hebben een lichtstroom van 4.100 lumen per paneel, totaal 410.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het maximaal bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (410.00 lumen / 1.000 lumen) x € 25 = € 10.250,00. Uw investering voor de LED panelen is lager dan dit bedrag, waardoor uw investering van € 7.500 voor de LED panelen volledig in aanmerking komt.

Voor de LED downlights betaalde u € 85 per stuk, totaal € 4.250. De LED downlights hebben een lichtstroom van 3.000 lumen per downlight, totaal 150.000 lumen. Met het berekende aantal lumen is het maximaal bedrag dat voor EIA in aanmerking komt als volgt te berekenen: (150.000 lumen / 1.000 lumen) x € 25 = € 3.750. Uw investering voor de LED downlights is hoger dan het maximaal bedrag dat in aanmerking komt, waardoor u maximaal € 3.750 kunt melden.

Totaal komt in aanmerking € 7.500 + € 3.750 = € 11.250. Bij het indienen van uw aanvraag, geeft u het totaal aantal lumen dat in aanmerking komt: (€ 11.250 * 1000 lumen) / € 25 = 450.000 lumen.

LED-buizen

LED-buizen kunt u melden onder code 210509 ‘LED-buis systeem’. Het gaat om een systeem waarbij een LED-buis gekoppeld is aan een externe LED driver. LED- buizen met een geïntegreerde driver komen niet in aanmerking. Alleen LED buizen toegepast in- of bij bestaande bedrijfsgebouwen komen in aanmerking.

Besparingssysteem voor verlichting

Een investering in bijvoorbeeld bewegingssensoren kan gemeld worden onder code 210502. Voor deze code geldt een maximaal bedrag dat in aanmerking komt van € 150 per sensor.